Medycyna rodzinna to dział medycyny, który zajmuje się profilaktyką zdrowotną, diagnozowaniem i leczeniem wszystkich członków rodziny.